Schuimblusser

 

Algemene Voorwaarden in PDF formaat
NL Brandbeveiliging A5 folder

 

Algemene Voorwaarden in PDF formaat
Algemene Voorwaarden

 

REOB Haspels in PDF formaat
REOB Haspels

 

REOB Droge blusleidingen in PDF formaat
REOB Droge blusleidingen

 

Algemene Voorwaarden in PDF formaat
REOB Blusmiddelen

WET- EN REGELGEVING

In het “Gebruiksbesluit 2008” wordt aangegeven dat bij zakelijke panden, hier valt ook kamerverhuur onder, blusmiddelen en noodverlichting onderhouden moeten worden. Dit onderhoud moet zo gebeuren dat gedurende de periode tot het volgende onderhoud de brandblusmiddelen functioneel inzetbaar zijn.

Door middel van een zogenaamd logboek met werkbonnen dient u aan te kunnen tonen dat het onderhoud uitgevoerd is.

Het “Gebruiksbesluit 2008”, zowel de wettekst als de toelichting van het ministerie kunt u hieronder downloaden.

 

Gebruiksbesluit 2008
Gebruiksbesluit 2008