WET- EN REGELGEVING

In het “Bouwbesluit 2012” wordt aangegeven dat bij zakelijke panden, hier valt ook kamerverhuur onder, blusmiddelen en noodverlichting onderhouden moeten worden. Dit onderhoud moet zo gebeuren dat gedurende de periode tot het volgende onderhoud de brandblusmiddelen functioneel inzetbaar zijn.

Door middel van een zogenaamd logboek met werkbonnen dient u aan te kunnen tonen dat het onderhoud uitgevoerd is.

Het “Bouwbesluit 2012”, zowel de wettekst als de toelichting van het ministerie kunt u hieronder downloaden.

mijnQRlogboek.nl

Real-time inzage in status controle en onderhoud door middel van een QR-code en een door NL Brandbeveiliging ontwikkeld programma.

Digitale servicebon en looplijst
Onderhoudshistorie per eenheid
Inzage toekomstige werkzaamheden
Eigen inlog op mijnQRlogboek.nl
Kijk op www.mijnQRlogboek.nl of neem contact met ons op voor meer informatie.

Veilig gebruik blusdeken

Uit nader onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is gebleken dat blusdekens niet geschikt zijn om de huidige type frituurbranden te kunnen doven. Daarom wordt geadviseerd frituurbranden bij voorkeur met een vetblusser doven. Frituurbranden kunnen ontstaan bij het bakken van oliebollen, friet, kroketten, loempia’s, etc. Blus in ieder geval nooit met water, dat verergert de situatie. En gebruik ook geen blusdeken voor een frituurbrand.

Blusdekens zijn prima bruikbaar voor andere kleine beginnende branden en voor het doven van een in brand geraakte persoon.

Gebruik een vetblusser bij vlam in de frituurpan!

  • Gebruik een vetblusser volgens de instructies die op de blusser staan
  • Blijf bij het blussen op voldoende afstand (enkele meters) van de brandende pan
  • Zet de warmtebron uit
  • Doe de afzuigkap uit
  • Laat de pan staan totdat deze is afgekoeld (ten minste een uur)

Wat zeker niet te doen!

  • Blus brandende olie of vet nooit met water
  • Pak geen brandende pan vast.
  • Verplaats nooit een brandende pan. Het morsen van hete vloeistoffen geeft een groot risico op brandwonden en een groter wordende brand.

Is de brand groter dan het formaat van een voetbal, neem dan geen risico, zoek een veilig heenkomen voor u en andere aanwezigen en alarmeer de brandweer!